PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN

PRA-PERATURAN PERTANDINGAN SUKMA SUKAN PELAYARAN

Peraturan ini adalah Prelminary sebelum pearaturan final dikeluarkan. 
Terdapat sedikit perubahan dan pindaan dari segi ayat yang digunakan akan dikeluarkan dalam masa terdekat

PERATURAN AM SUKMA PERAK 2018