PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN

PRA-PERATURAN PERTANDINGAN SUKMA SUKAN PELAYARAN

Peraturan ini adalah Preliminary SUKMA 2018....
Peraturan untuk SUKMA 2020 akan dikeluarkan nanti

PERATURAN AM SUKMA PERAK 2020