Venue

Duyong Marina & Resort

Pulau Duyong, Terengganu, 21300 Kuala Terengganu, Terengganu